Een Belgische alliantie voor een sociaal EU2020

België heeft het Nationaal Hervormingsprogramma ingediend. Dit programma kadert in de nieuwe Europese strategie Europa 2020. Dit programma heeft als doel de 5 belangrijke Europese doelstellingen te concretiseren. Uiteraard is het onzinnig om doelstellingen vast et leggen als er er geen beleid ontwikkeld wordt om deze doelstellingen te bereiken.

Daarom hebben de vakbonden, de milieubeweging, de Noord-Zuid-beweging en de armoedebestrijdingsorganisaties de handen in elkaar geslagen om verschillende duidelijke signalen te geven aan de verantwoordelijke politici op de verschillende beleidsniveaus.

De persmededeling vind je in de “documents from post”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s