Vierde armoedebarometer kleurt rood!

Vierde armoedebarometer van Decenniumdoelen kleurt rood!
Gisteren presenteerde het samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 de resultaten van de vierde meting van de Armoedebarometer.
 
Een van de rijkste regio’s ter wereld slaagt er nog altijd niet in om armoede terug te dringen. De cijfers zijn weerom onrustwekkend, deze van kinderen nog meer. Zo leeft 18,6 % van de kinderen in een huishouden dat aangeeft het moeilijk te hebben om rond te komen en leeft 25,4% van de kinderen in een woning waar men niet over bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water beschikt. Cijfers die de politiek dwingen dringend werk te maken van een samenhangend en structureel armoedebestrijdingsbeleid.
 
De Vlaamse regering werkt aan een actieplan tegen kinderarmoede. Op 15 juni as. worden de voorstellen van de ministers verwacht. We roepen de ministers op om hun huiswerk grondig te maken. De Vlaamse kindpremie gebruiken om kinderen uit de armoede te helpen zou alvast een stap in de goede richting zijn.
 
Verder hebben mensen nood aan een leefbaar en zeker inkomen, moeten wijkgezondheidscentra uitgebreid worden, moet er een algemene regeling betalende derde in de eerstelijnszorg komen, is er nood aan voldoende sociale woningen,…

U vindt het volledige rapport en persbericht via http://www.decenniumdoelen.be/dcd/pers/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s