De capability approach : een instrument om ongelijkheid concreet aan te pakken ?

Seminarie: de capability approach als nieuw paradigma om te zien, te begrijpen en te handelen

De capability approach : een instrument om ongelijkheid concreet aan te pakken ?

Als sociale bewegingen zijn we het eens dat het ongebreidelde kapitalisme de hoofdoorzaak is van de crisissen die ons treffen en dat de actuele antwoorden toch een neo-liberale toon blijven aanhouden. De voorgestelde remedies zoals begrotingsdiscipline, flexibiliteit, produktiviteitsverhoging, creëren allemaal dezelfde neveneffecten: een stijging van de ongelijkheid, een verhoging van het aantal armen, een steeds nijpendere uitputting van de natuurlijke grondstoffen, een gebrek aan een lange termijnperspectief en een versterking van de individualisering en de intolerantie.
Als sociale beweging willen we ons alternatief meer uitdragen. Een alternatief model dat solidariteit, duurzaamheid en democratie als draagpijlers heeft.

Kan de ‘Capability approach’, een model dat geïntroduceerd werd door Amarty Sen (Nobelprijswinnaar Economie), ons alternatief model ons inhoudelijk model aanvullen of versterken?

Een studietweedaagse rond Capability Approach was meer dan boeiend? Het leverde tevens een confrontatie van theorie en praktijk en toonde dat deze “approach” een basis kan zijn voor onze sociale beweging.

Meer vind je op de pagina’s “capablity approach”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s