Werk en armoede: de rol van de sociale partners

Het Europees Sociaal Observatorium heeft op 20 oktober 2010 een seminarie georganiseerd over de rol van sociale partners in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

De conferentie was gericht op het stimuleren van de rol van sociale partners in de cruciale kwestie van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Hhun centrale rol wordt algemeen erkend en benadrukt in Europese en nationale sociale beleid. Er is dan ook een noodzaak om de dialoog en samenwerking te verbeteren tussen alle belanghebbenden betrokken zijn bij deze kwestie.

De conferentie heeft de mogelijkheden van actie besproken. Hoe kan de transversale kwestie van de verbetering van de kwaliteit van het werk bijdragen tot de vermindering van de armoede in de Europese samenlevingen. De focus van de gesprekken lag op twee belangrijke kwesties op het snijpunt van de werkgelegenheid en armoede: de werkende armen en de huidige nadruk op de zogenaamde “actieve sociale integratie”.

De conferentie besprak 10 belangrijke boodschappen. Ze waren gericht op 1. de bevordering van de convergentie tussen actoren rond gemeenschappelijke vraagstukken van sociale integratie en op 2. het nauwer betrekken van de belanghebbenden bij de beleidsvorming en de bestuurlijke processen.

Meer informatie op http://www.ose.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s