Europa mist een kans om het minimuminkomen vast te leggen

Decenniumdoelen  2017 betreurt dat het Europees Parlement gisteren het voorstel voor een kaderrichtlijn over een Europees minimuminkomen weggestemd heeft.

Met de kaderrichtlijn moest  de Commissie het beginsel van een gepast minimuminkomen in Europa vastleggen.  De kaderrichtlijn kon de lidstaten verplichten om stappen te zetten naar dit minimuminkomen.

Decenniumdoelen had verwacht dat de Vlaamse vertegenwoordigers in het Parlement dit voorstel volmondig zouden gesteund hebben.  Verschillende van de vertegenwoordigers  hebben zich echter onthouden of zelfs tegengestemd. Eu-parlementsleden van sp.a en Groen! hebben voor gestemd, de CD&V heeft zich onthouden, VB, LDD en open VLD hebben tegen gestemd.  De NVA was niet aanwezig. 

Dit is een gemiste kans om één van de belangrijkste eisen van de armenorganisaties te realiseren. Reeds lang  constateren wij dat de minimumuitkeringen te laag zijn om een menswaardig bestaan te leiden en volwaardig aan de samenleving te participeren.

Om die reden bepleiten wij dat ons land en de andere Europese landen een minimuminkomen toekennen dat zestig procent van het mediaaninkomen bedraagt. De Europese richtlijn zou hierin een belangrijke stimulans geweest zijn.  85 miljoen Europeanen leven in armoede.  Hen een kans geven om een redelijk bestaan op te bouwen is niet alleen vanuit menselijk, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt van belang.  1 op 6 Belgen leeft nu onder de Europese Armoederisicogrens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s